Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że rozpoczęła się XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, kategoria: gospodarstwa indywidualne.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs wzorem lat ubiegłych przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).


Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 31 marca 2017 r.


Patronat medialny nad konkursem będą sprawowały: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-web.pl