Raherb_gminy_jpgjpg [300x353]da Gminy 29 kwietnia 2008 podjęła uchwałę o nadaniu gminie Wilczyn herbu, flagi i pieczęci.

Autorem projektu herbu, flagi i pieczęci wraz z uzasadnieniem jest dr Piotr Gołdyn - historyk z PWSZ w Koninie.

Projekt herbu, flagi i pieczęci przesłany został 22.05.2006r. do zaopiniowania do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która to Komisja wydała opinię negatywną.
W 2008 r. dr Piotr Gołdyn opracował projekt herbu, flagi i pieczęci wraz z uzasadnieniem, który uwzględnia uwagi i wnioski Komisji Heraldycznej i został przyjęty przez Radę Gminy.

    flaga_wilczynajpg [300x195]

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl