Informujemy o dostępności filmu edukacyjnego na temat ochrony zwierząt gospodarskich przed afrykańskim pomorem świń. Na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pod adresem http://www.piwet.pulawy.pl w zakładce "Afrykański pomór świń" oraz pod adresem: https://www.youtube.com dostępny jest film edukacyjny pt.: "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl