Biela - sołtys Śliwczyński Krzysztof

Dębówiec - sołtys Stefan Fornalczyk

Głęboczek - sołtys Marcinkowska Małgorzata

Gogolina - sołtys Jerzy Orzechowski 

Góry - sołtys Ryszard Jesiołowski

Kaliska - sołtys Kamińska Alina

Kopydłowo - sołtys Sławomir Kozłowski

Kopydłówek - Arkadiusz Pawlaczyk

Kownaty - sołtys Ryszard Pieszak

Maślaki - sołtys Kamiński Grzegorz

Ościsłowo - sołtys Błażej Pyrzyński

Świętne - sołtys Tomasz Bejenka 

Wilczyn - sołtys Krysińska Anna

Wilczogóra - sołtys Danuta Robak

Wiśniewa - sołtys Stanisław Mrzewa

Wturek - sołtys Helena Kamińska

Zygmuntowo - sołtys Sabina Jakubowska

 


 

Ciekawostki o miejscowościach

Dębówiec - Wieś przy drodze do miejscowości Orchowo i Ostrowite. W 1827 roku było tu 9 domów i 80 mieszkańców. Znajdowały się tutaj pokłady marglu. W okolicach kopano torf.

Kaliska - Wieś przy drodze do Kleczewa. Dawniej nazywała się Złotków. W skład folwarku wchodziły Holendry Kaliskie i Wymysłów. W XIX wieku było tu 14 osad. Na wschód od wsi znajdują się malowniczo położone trzcinowiska i stawy utworzone przez przepływający tu strumień.

Kopydłowo - Wieś przy drodze wiodącej z Wilczyna do Kleczewa. W 1827 roku było tu 12 domów, które zasiedlało 127 mieszkańców. Niegdyś był to folwark, w skład którego wchodziło Kopydłowo, Kopydłówek i Maślaki.

Kownaty - dawniej miejscowość tę zwano Żabiejewo.

Maślaki - wieś znana w XVIII w. jako Olędry Maślane. We wsi znajdował się filialny kościół ewangelicki, cmentarz i szkoła. Wieś ta wchodziła w skład dóbr Kopydłowo.

Mrówki - w pobliżu wsi wznosi się stożkowaty kopiec, o którym przez lata mieszkańcy okoliczni sądzili,
że usypali go niegdyś żołnierze na cześć Napoleona. W wyniku podjętych prac archeologicznych odkryto tu ślady osadnictwa i okazało się, że obiekt pochodzi z czasów średniowiecza. Przypuszcza się, że odkryte grodzisko ludności kultury łużyckiej zostało zniszczone przez Krzyżaków w XIV w. i nigdy nie było odbudowane. Zrekonstruowano je jednak w latach 70-tych i dziś można je zwiedzać jako filię Muzeum w Gosławicach

Ościsłowo - w XIX wieku wieś miała 15 domów i liczyła 76 mieszkańców.

Świętne - w 1827 roku było tu 8 domów i 40 mieszkańców. Była to osada leśna. Mieściła się w niej straż pograniczna. 

Wilczyn - 2 marca 1769 r. pod Wilczynem, na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy oddziałami konfederatów barskich a carskimi wojskami. Zginęło w niej około 200 Polaków, a drugie tyle zostało wymordowanych po wzięciu do niewoli.

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl