Park Krajobrazowy powstał w 1998 r. na te renie gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Ochroną objęto 250 785,3 ha gruntów wyraźnie zróżnicowanych pod względem przyrodniczym. Obszar ten obfituje w lasy, jeziora, torfowiska i łąki oraz rejony intensywniej użytkowane przez ludzi, takie jak pola i zabudowa o charakterze wiejskim. Zasadniczym elementem decydującym o specyfice tego Parku jest system kilkunastu polodowcowych jezior, na ogól o wyraźnie wydłużonym kształcie i jednocześnie bardzo głębokich. Wśród nich wielkością wyróżniają się Jezioro Powidzkie i Jezioro Skorzęcińskie (Niedzięgiel), które są wciąż bardzo czyste. Zachowanie tutejszej przyrody leży w interesie nie tylko służb bezpośrednio zajmujących się jej ochroną, ale również mi
 
eszkańców i samorządów poszczególnych gmin, właścicieli ośrodków wczasowych czy pól namiotowych oraz wreszcie samych turystów.
W granicach Parku stwierdzono około 990 gatunków roślin (w tym 60 chronionych) oraz 216 zbiorowisk roślinnych. Spośród odnotowanych gatunków za zagrożone w skali Polski uznaje się 25, natomiast z rzadkich fitocenoz w Wielkopolsce stwierdzono 129 syntaksonów. Do najciekawszych roślin torfowiskowych należą rosiczki (2 gatunki), wełnianka pochwowata, borówka bagienna i kilka gatunków mchów torfowców. W literału jezior można zobaczyć grzybienie białe i północne. Interesującymi gatunkami łąkowymi są: groszek błotny, goździk pyszny, fiołek mokradłowy, bukwica zwyczajna, dzwonek syberyjski, ściernica żyłkowana i kukułka plamista. Gatunki leśne to: widłak jałowcowaty i spłaszczony, kokorycz wątła, turówka leśna, buławnik wielkokwiatowy i gnieźnik leśny. Do najważniejszych zbiorowisk roślinnych należą: podwodne łąki ramienicowe, zespół „lilii wodnych", zespół osoki aloesowatej, pło czermieniowe, mszar z turzycą bagienną,Gmina Wilczyn świetlista dąbrowa, bór bagienny, ols torfowcowy, łęg jesionowo-wiązowy, grąd środkowoeuropejski, łąka trzęślicowa, laka rdestowo-ostrożeniowa oraz miaki niskoturzycowe.

Tereny Parku cechują się też znacznymi walorami krajobrazowymi. Decyduje o tym różnorodność ekosystemów, ale przede wszystkim system jezior rynnowych często o urozmaiconej linii brzegowej, czasem z malowniczo położonymi wyspami. Dzisiaj ten krajobraz w wielu punktach został znacząco zniekształcony przez zabudowę letniskową, dawniej lokalizowaną nawet tuż przy brzegach wód, przez co zatracił nie tylko naturalną fizjonomię, ale stał się także mniej atrakcyjny dla turystów. Obecnie działania zabezpieczające ciekawsze fragmenty brzegów zmierzają do ograniczania rozwoju zabudowy i odsuwania jej możliwie daleko od jezior, co ma również duże znaczenie dla ochrony czystości wód.

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl