Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wysokości od 50% do 70% spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania lub/i suszą będą mogli skorzystać z pomocy finansowej z ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wnioski o pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek). Do wniosku należy załączyć m.in. protokół strat, polisy ubezpieczeniowe (jeżeli uprawy były ubezpieczone). Warto zabrać ze sobą kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym w Koninie ARiMR pod nr tel. (63) 245 77 60. Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Aktualności”.

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl