Wirus grypy ptaków (HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki.

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy każdy hodowca drobiu zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
1) wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2) zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
3) nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drob jest utrzymywany;
4) nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
5) stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
6) stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Za brak stosowania w/w zasad będą nakładane kary administracyjne.
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu hodowca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to odpowiednim służbom, przede wszystkim lekarzowi weterynarii.

 Więcej...

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl