Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że została podjęta procedura wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wilczogóra.

W związku z wszczęciem procedury wprowadzania nazw ulic w miejscowości Wilczogóra zostanie również wprowadzona zmiana numeracji porządkowej budynków mieszkalnych i użytkowych. Problem zmiany numeracji porządkowej budynków istnieje w Gminie od lat i narasta w związku ze zwiększająca się liczbą budynków. Ciągły i dynamiczny rozwój gminy Wilczyn zmusza do przeprowadzenia niełatwej operacji zmierzającej do uporządkowania numeracji budynków. Występujące w naszej Gminie silne tendencje urbanistyczne: intensywna jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, przekształcanie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo w tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, powstawanie nowych działek ewidencyjnych z uwagi na liczne podziały spowodowały nielogiczne oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi. Nadanie nazw ulic wiąże się ze zmianami numeracji, jest to przedsięwzięcie wymagające ze strony Gminy zaangażowania znacznych środków finansowych, a po stronie mieszkańców wiąże się ze zmianą zameldowania, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, rejestracji działalności gospodarczej itp. Stąd tego rodzaju „operacja” choć jest bardzo potrzebna, winna być dokonywana w przypadkach obiektywnie uzasadnionych. Coraz częstsze są przypadki, iż do naszych domów nie mogą trafić służby, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców- pogotowie, straż pożarna, policja. Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji zapewni bezpieczeństwo, a nadto znacznie ułatwi poruszanie się po miejscowości gościom, a zwłaszcza karetkom pogotowia ratunkowego oraz kurierom wiozącym przesyłki, którzy często nie znają topografii terenu i znalezienie właściwego adresu nie ułatwia im fakt, że np. koło numeru domu 61 znajduje się numer 218 itp.

Zdajemy sobie sprawę, iż mieszkańcy będą zmuszeni wykonać pewne czynności i ponieść opłaty, jednak jest to dla dobra całej społeczności Gminy.

 W okresie od 16 lutego 2017r do 14 kwietnia 2017r. mieszkańcy Wilczogóry mogą zgłaszać swoje propozycje nazw dla ulic jak również uwagi co do ich przebiegu i długości.

Mieszkańcy mogą swoje propozycje zgłaszać pisemnie na adres na Urzędu Gminy lub na adres mailowy Urzędu Gminy (gmina@wilczyn.pl) . Zgłoszenia nazw ulic przez mieszkańców będą stanowiły podstawę do ustalenia określonej nazwy. Jednak ostatnie zdanie będzie należało do radnych Rady Gminy Wilczyn, którzy podejmą uchwałę o wprowadzeniu nazw ulic w miejscowości Wilczogóra.           

Wójt Gminy
Grzegorz Skowroński

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl