Wójt Gminy Wilczyn informuje, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. 


Od 2019 roku na dodatkowy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą mogły ubiegać się gospodarstwa rolne utrzymujące bydło i to zarówno krowy mleczne, jak i bydło opasowe. Gospodarz otrzyma zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w wysokości 30 złotych do każdego DJP bydła

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku. Zatem w 2019 roku należy uzyskać z ARiMR informacje o liczbie DJP za 2018 rok.

Producent, który składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w lutym, musi dołączyć informacje o liczbie DJP ( jeśli posiada do tego prawo), nie będzie mógł dostarczyć tej informacji w sierpniu. Sytuacja ta nie dotyczy producentów, którzy w sierpniu składają wniosek po raz pierwszy.

Informujemy również, że od 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Wilczyn

                                                                                                             /-/ Grzegorz Skowroński

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl