O G Ł O S Z E N I E

 

            Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

         W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Wilczyn zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o w/w odpadach w Urzędzie Gminy w Wilczynie w terminie do dnia 31.10.2019 r.

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl