NOWE SOŁECTWO I NOWY SOŁTYS

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z uchwałą nr XVII/102/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 marca 2016 r. Sołectwo Kopydłowo zostało podzielone i utworzono dwa odrębne sołectwa: Kopydłowo i Kopydłówek. Następnie uchwałą Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 kwietnia 2016 r. przyjęto Statut Sołectwa Kopydłówek po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa.

 

W dniu 4 października br. odbyło się zebranie wiejskie nowo utworzonego sołectwa na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Wójt Gminy Grzegorz Skowroński, w głosowaniu tajnym wybrano na Sołtysa Panią Darię Marciniak. Również w głosowaniu tajnym wybrano członków Rady Sołeckiej. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Agnieszka Kowalska, Pani Arleta Marciniak, Pan Mariusz Obarski, Pan Arkadiusz Pawlaczyk oraz Pani Dorota Raczyńska.

 

Statystyka wyborcza:

ogólna liczba mieszkańców: 297

uprawnionych do głosowania: 216

głosowało: 31

frekwencja: 14,35%

 

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Opublikowano: 05 października 2016 11:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1386

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl