ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 19 czerwca 2018 r. podczas XLIV sesji Rady Gminy Wilczyn jednogłośnie radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyn Grzegorzowi Skowrońskiemu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceną wykonania budżetu gminy Wilczyn za rok 2017.

Planowane dochody budżetu w wysokości 28.306.930,45 zł zrealizowano w kwocie 27.475.674,43 zł, co stanowi 97,06% planu.

Planowane wydatki budżetu w wysokości 31.463.582.96 zł zrealizowano w kwocie 30.062.593,72 zł, co stanowi 95,55% planu.

Budżet roku 2017 zamknęło się deficytem w kwocie 2.586.919,29 zł.

Gminy Wilczyn na koniec roku 2017 nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Po otrzymaniu absolutorium wójt Skowroński odebrał gratulacje i kwiaty. Wójt podziękował za współpracę przy realizacji budżetu zarówno z radnymi, sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami urzędu.

Opublikowano: 20 czerwca 2018 10:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1030

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl