UROCZYSTE OTWARCIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ - WILCZOGÓRA - KOPYDŁOWO

 (link otworzy duże zdjęcie)

W poniedziałek 15 października odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo biegnącego po dawnym torowisku kolejowym.
Długość ścieżki to 1068 mb, a jej szerokość 3,0 m. Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Konkurs ogłoszony był przez Lokalną Grupę Działania "Między Ludźmi i Jeziorami".
Całkowity koszt zadania to 674 376,04 zł, a dofinansowanie 317 490,00 zł.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt gminy Grzegorz Skowroński, Prezes LGD Maria Siwińska, Skarbnik Gminy Elżbieta Kamińska oraz Proboszcz Parafii p.w. Św. Urszuli Waldemar Mazur

Opublikowano: 16 października 2018 12:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1238

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl