I Sesja Rady Gminy Wilczyn VIII kadencji (2018-2023)

W dniu 20 listopada 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn odbyła się I Sesja Rady Gminy Wilczyn VIII kadencji (2018-2023). Sesja zwołana była w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

I sesja VIII kadencji rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego oraz złożenia ślubowania. Następnym punktem było przystąpienie do czynności związanych z objęciem funkcji Wójta Gminy Wilczyn. Wójt – Grzegorz Skowroński złożył uroczyste ślubowanie i odebrał zaświadczenie.

Jednym z ważniejszych punktów był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyn. Zgłoszono tylko jednego kandydata, którego rada poparła w głosowaniu tajnym 14 głosami ważnymi za wyborem przy jednym głosie nieważnym. Przewodniczącą Rady została radna Katarzyna Brezyna – uchwała stwierdzająca dokonanie wyboru została przyjęta jednogłośnie.

Wybrano także Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wilczyn. Zgodnie ze Statutem rada gminy wybiera 2 wiceprzewodniczących. Zgłoszono dwie kandydatury. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydata radnego Błażeja Pyrzyńskiego poparło 15 radnych, natomiast kandydatkę radną Danutę Robak poparło 11 radnych przy 3 głosach przeciw i jednym głosie nieważnym. Uchwała stwierdzająca dokonanie wyboru została przyjęta jednogłośnie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Wilczyn.

Opublikowano: 21 listopada 2018 08:05

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1523

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl