Uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:

Wójt Gminy Wilczyn – Grzegorz Skowroński

Skarbnik Gminy – Ewa Derenda

Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie mł.bryg. mgr inż. Maciej Pilarski

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilczynie dh Bartosz Filipski

oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:

dh Marek Marciniak  - Prezes OSP Wilczyn

dh Marek Szczepankiewicz - Prezes OSP Dębówiec

dh Ireneusz Adamczyk - Naczelnik OSP Dębówiec

dh Tomasz Krzysztof - Skarbnik OSP Dębówiec

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Łączna wartość nabytego sprzętu wyniosła 36.732,63 zł.

W skład sprzętu weszło:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera,

- rozpieracz kolumnowy teleskopowy,

- przenośny maszt oświetleniowy ledowy,

- agregat prądotwórczy,

- latarka akumulatorowa.

 

Na mocy umowy darowizny przekazano jednostce OSP Wilczyn następujący sprzęt:

- rozpieracz kolumnowy teleskopowy – szt. 1,

- latarka akumulatorowa – szt. 3

Wartość przedmiotu darowizny wynosi 22.096,17 zł.

Natomiast jednostce OSP Dębówiec przekazano :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, w tym nosze typu deska, torba ratownicza, zestaw szyn Kramera,

- przenośny maszt oświetleniowy ledowy – szt. 1,

- agregat prądotwórczy – szt. 1,

- latarka akumulatorowa – szt. 2

Wartość przedmiotu darowizny wynosi 14.636,46 zł.

 

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Wilczyn realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Opublikowano: 12 grudnia 2018 09:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 834

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl