Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań wyborczych od 22 stycznia do 6 lutego br. na terenie Gminy Wilczyn odbyły się zebrania wyborcze  sołtysów i rad sołeckich. W  zebraniach  uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych wsi, przedstawiciele władz gminnych oraz  pracownicy urzędu gminy zapewniający obsługę biurową wyborów. Zebrania wiejskie oprócz przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad  sołeckich były okazją do dyskusji o  bieżących problemach występujących w  poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

W czternastu sołectwach sołtysami zostali dotychczasowi włodarze otrzymując poparcie na kolejną kadencję. W sołectwach: Kopydłowo, Kopydłówek i Góry na funkcję sołtysa mieszkańcy wybrali nowe osoby: Pana Arkadiusza Pawlaczyka, Pana Sławomira Kozłowskiego oraz Pana Ryszarda Jesiołowskiego.

Sołectwo Głęboczek – Pani Małgorzata Marcinkowska
Sołectwo Wtórek – Pani Helena Kamińska
Sołectwo Biela – Pan Krzysztof Śliwczyński
Sołectwo Gogolina – Pan Jerzy Orzechowski
Sołectwo Kaliska – Pani Alina Kamińska
Sołectwo Kopydłówek – Pan Arkadiusz Pawlaczyk
Sołectwo Świętne – Pan Tomasz Bejenka
Sołectwo Kownaty – Pan Ryszard Pieszak
Sołectwo Ościsłowo – Pan Błażej Pyrzyński
Sołectwo Góry – Pan Ryszard Jesiołowski
Sołectwo Maślaki – Pan Grzegorz Kamiński
Sołectwo Wiśniewa – Pan Stanisław Mrzewa
Sołectwo Zygmuntowo – Pani Sabina Jakubowska
Sołectwo Dębówiec – Pan Stefan Fornalczyk
Sołectwo Wilczogóra – Pani Danuta Robak
Sołectwo Kopydłowo – Pan Sławomir Kozłowski
Sołectwo Wilczyn – Pani Anna Krysińska

Opublikowano: 07 lutego 2019 13:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1903

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl