Podpisanie umowy na zakup ochrony osobistej strażaków dla jednostek OSP z terenu Gminy Wilczyn

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 17 września 2019 r. Wójt Grzegorz Skowroński oraz Skarbnik Ewa Derenda uczestniczyli w spotkaniu w zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

W ramach przyznanej dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 32 725,44 zł, Gmina Wilczyn zakupi łącznie 8 kompletów ubrań specjalnych ochronnych oraz 8 hełmów strażackich na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębówcu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie.

Zaplanowany zakup jest niezbędny do zminimalizowania niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia przez strażaków - ochotników biorących udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, udzielając niezbędnej pomocy poszkodowanym. 

  

„Współfinansowano ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Opublikowano: 25 września 2019 10:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1161

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl