Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Trzeci Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn.

 (link otworzy duże zdjęcie)


1. Przedmiot przetargu:
− nr ew. 255/3 o pow. 0,2920 ha, cena wywoławcza - 49.986,00 zł, wadium 4.998,60 zł,
− nr ew. 255/6 o pow. 0,1163 ha, cena wywoławcza - 21.564,00 zł, wadium 2.156,40 zł,
− nr ew. 255/8 o pow. 0,1214 ha, cena wywoławcza - 20.331,00 zł, wadium 2.033,10 zł,
− nr ew. 255/9 o pow. 0,1316 ha, cena wywoławcza - 20.871,00 zł, wadium 2.087,10 zł,
− nr ew. 256/5 o pow. 0,1194 ha, cena wywoławcza - 21.060,00 zł, wadium 2.106,00 zł,
− nr ew. 256/7 o pow. 0,1395 ha, cena wywoławcza - 25.866,00 zł, wadium 2.586,60 zł,
− nr ew. 256/8 o pow. 0,1316 ha, cena wywoławcza - 24.399,00 zł, wadium 2.439,90 zł,
− nr ew. 256/9 o pow. 0,1237 ha, cena wywoławcza - 22.932,00 zł, wadium 2.293,20 zł,
− nr ew. 256/13 o pow. 0,1021 ha, cena wywoławcza - 18.009,00 zł, wadium 1.800,90 zł,
− nr ew. 256/14 o pow. 0,1032 ha, cena wywoławcza - 18.207,00 zł, wadium 1.820,70 zł,
− nr ew. 256/15 o pow. 0,0941 ha, cena wywoławcza - 16.839,00 zł, wadium 1.683,90 zł.

2. Dodatkowe dane:
− do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
− nr księgi wieczystej KN1N/00071295/6 – bez obciążeń,
− opis nieruchomości – wyżej wymienione działki budowlane położone są w obrębie Wilczyn przy ul. Cegielińskiej,
− w oparciu o ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miejscowości gminy Wilczyn, zatwierdzonego uchwałą nr IV/41/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. teren oznaczono jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
− w/w nieruchomości zbywane są na własność.


2. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w sali sesyjnej w dniu 28.08.2020r., pierwszy przetarg odbędzie się o godz. 9.00.

więcej...

Opublikowano: 23 lipca 2020 09:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 953

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl