XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wilczyn - 19 stycznia 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/,

 

z w o ł u j ę

XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 08:30 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. (druk nr 295)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (druk nr 296)
  5. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 16 stycznia 2018 08:45

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 462

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl