ZEBRANIA WIEJSKIE SOŁECTW GMINY WILCZYN

Sołectwo

data

godz.

miejsce

Głęboczek

13.04.2018

14.30

remiza strażacka we Wturku

Wturek

13.04.2018

16.00

remiza strażacka we Wturku

Biela

13.04.2018

17.30

świetlica szkolna w Bieli

Gogolina

16.04.2018

14.30

świetlica wiejska w Kaliskach

Kaliska 

16.04.2018

16.00

świetlica wiejska w Kaliskach

Kopydłówek

16.04.2018

17.30

remiza strażacka w Kopydłowie

Góry

18.04.2018

14.30

świetlica wiejska w Górach

Ościsłowo

18.04.2018

16.00

remiza strażacka w Ościsłowie

Wiśniewa

18.04.2018

17.30

świetlica wiejska w Wiśniewie

Świętne

19.04.2018

14.30

świetlica wiejska - Dom Rolnika

Kownaty

19.04.2018

16.00

świetlica wiejska w Kownatach

Wilczyn

19.04.2018

17.30

Dom Kultury w Wilczynie

Maślaki

20.04.2018

14.30

świetlica wiejska w Maślakach

Kopydłowo

20.04.2018

16.00

remiza strażacka w Kopydłowie

Wilczogóra

20.04.2018

17.30

Dom Kultury w Wilczynie

Zygmuntowo

23.04.2018

16.00

remiza strażacka w Zygmuntowie

Dębówiec

23.04.2018

17.30

szkoła w Dębówcu

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 11:33

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 613

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl