XLIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 06.06.2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./,

z w o ł u j ę

XLIII sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Wilczyn.  (druk nr 316)  
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 317)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 318)
  6. Część wyjazdowa sesji:

-       schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym (gm. Strzałkowo),

-       Powidzki Park Krajobrazowy – rozwój turystyki i promocja regionu na przykładzie Gminy Powidz.

       7. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 01 czerwca 2018 14:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 314

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl