Informacja o możliwości zgłaszania przez rolników szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez tegoroczną suszę.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wilczyn, dnia 20.06.2018 r.


INFORMACJA


Informujemy o możliwości zgłaszania przez rolników szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez tegoroczną suszę.

Według danych zawartych w systemie monitoringu suszy rolniczej, obejmujących dotychczas trzy raporty, susza rolnicza wystąpiła na terenie Gminy Wilczyn. Oszacowane mogą być wyłącznie uprawy na danej kategorii gleb ujęte w monitoringu jako zagrożone suszą. W pozostałych uprawach i kategoriach gleb w chwili obecnej szkody nie będą szacowane.

Przestrzeganie ustaleń monitoringu suszy rolniczej wynika z przyjętych rozwiązań ustawowych i komisje szacujące straty są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zapisów w nich zawartych. Zgłaszane przez rolników uprawy będą więc weryfikowane z informacjami zawartymi w monitoringu suszy rolniczej.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych strat (dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wilczynie). Zgłoszenia wystąpienia szkód należy dokonać osobiście w tutejszym Urzędzie Gminy w możliwie najszybszym terminie w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków. Powierzchnia upraw wskazana we wniosku o oszacowanie strat musi być zgodna z powierzchnią upraw wykazanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR. Protokół oszacowania strat sporządzony przez Komisję obejmuje całą produkcję prowadzoną w danym gospodarstwie rolnym – zarówno produkcję roślinną (wszystkie uprawy w danym roku), jak i produkcję zwierzęcą, jeżeli takowa jest prowadzona.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Wilczyn
/-/ Grzegorz Skowroński

Opublikowano: 20 czerwca 2018 13:50

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 276

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl