Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" na zadanie publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiem społecznym pn.: "Razem dla bezpieczeństwa".
 
Treść oferty dostępna jest na:
- stronie gminy Wilczyn;
- tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 

Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilczynie lub drogą elektroniczną na adres gmina@wilczyn.pl.

Załączniki

Opublikowano: 20 czerwca 2018 14:47

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 193

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl