XLV sesja Rady Gminy Wilczyn - 29.06.2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

RG.0002.45.2018                                                                                                 Wilczyn, dn. 25.06.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/,

 

z w o ł u j ę

XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczyn. (druk nr 328)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. (druk nr 329)
  5. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 27 czerwca 2018 12:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 295

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl