KURSY ZAWODOWE - spotkanie informacyjne 10.08.2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gmina Wilczyn rozpoczyna realizację projektu pn. KOMPLEKSOWY PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY WILCZYN. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Wilczyn jest wnioskodawcą projektu, na który pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Wartość projektu to: 848 915,00 zł, w tym dofinansowanie: 721 577,75 zł oraz wkład własny w postaci niefinansowej Gminy Wilczyn: 127 337,25 zł.

Projekt skierowany jest do 72 mieszkańców Gminy Wilczyn. Jego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań aktywizacyjnych, z których będą mogli skorzystać uczestnicy projektu. Zaplanowano m. in. doradztwo zawodowe oraz psychologiczne, trening interpersonalny, biuro porad społecznych, szkolenia i kursy zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi oraz zwrotem kosztów dojazdu, płatne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie.

Opublikowano: 06 sierpnia 2018 09:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 391

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl