Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie - praca na stanowisku rehabilitanta

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczynie przyjmie do pracy na stanowisko rehabilitanta osobę, która zgłosi się z wymaganymi kwalifikacjami tj. będzie posiadała wykształcenie kierunkowe w tym kierunku: średnie - fizykoterpeuta, wyższe mgr lub licencjat, ktore uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku rehabilitanta.

Dodatkowo każdy starający się o pracę musi mieć prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39.  Wchodzi się na stronę: kif.info.pl, tu wypełnia się wniosek o rejestrację potem się go drukuje i składa podpisy oraz na podane konto dokonuje się opłaty rejestracyjnej i wysyła się druk podpisany z dowodem wpłaty i dołącza się dyplom, zdjęcie, ksero dowodu osobistego. Kazdy przesyłający podanie o przyjęcie do pracy musi zaznaczyć, że wystąpił o nadanie prawa wykonywania zawodu.

Podania nalezy składać na adres:

zk.wilczyn@psouu.org.pl

lub w biurze kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej

najlepiej do dnia 13.VIII.2018 r.

Najważniejsze w wyborze są kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zapraszam

Hossa Maria

Opublikowano: 07 sierpnia 2018 10:41

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 383

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl