DODATKOWA INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Wilczyn, dnia 25.09.2018 r.

 

 

 

DODATKOWA INFORMACJA
W SPRAWIE SUSZY

 

 

 

W związku z ukazaniem się XIII raportu w monitoringu suszy rolniczej uprzejmie informujemy, co następuje:

 

Według danych zawartych w XIII raporcie, obejmującym okres od 21.07.2018 r. do 20.09.2018 r., suszą rolniczą na terenie Gminy Wilczyn zagrożone zostały uprawy ziemniaka i buraka cukrowego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zainteresowani rolnicy proszeni są                o przybycie do tut. Urzędu w celu uzupełnienia informacji w złożonych już wcześniej wnioskach o oszacowanie strat dotyczących w/w upraw oraz sporządzenia nowego protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym.

 

Ponadto informujemy, zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, iż termin składania wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy    został wydłużony do 31 października 2018 r.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Wilczynie lub telefonicznie pod numerem (63) 268 30 32, wew. 13.


Opublikowano: 25 września 2018 12:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 467

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl