I sesja Rady Gminy Wilczyn - 20 listopada 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

                                                                                                                                         Wilczyn, dn. 13.11.2018 r.

 

RG.0002.1.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Wilczyn wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./

 

z w o ł u j ę

I sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 20 listopada 2018 r. /wtorek/ o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilczyn, poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Wilczyn.
  4. Stwierdzenie quorum.
  5. Uchwalenie porządku obrad.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady:

          a)    wybór komisji skrutacyjnej;

          b)   zgłoszenie kandydatów;

          c)    przeprowadzenie głosowania.

      7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

      8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:

          a)    wybór komisji skrutacyjnej;

          b)   zgłaszanie kandydatów;

          c)    przeprowadzenie głosowania.

      9. Dyskusja – wolne wnioski

      10. Zamknięcie sesji.

 

Sekretarz Gminy

/-/ Elżbieta Kamińsk


 

Transmisje na żywo sesji Rady Gminy Wilczyn realizowane są za pomocą kanału serwisu YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCHa4JuhrlUgAlvZxhWOlgIg

Opublikowano: 16 listopada 2018 08:50

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

postanowienie_komisarza_wyborczego.pdf [134.18 KB]

Wyświetleń: 972

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl