Konsultacje społeczne w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2019 rok

 (link otworzy duże zdjęcie)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WILCZYN

 

Wójt Gminy Wilczyn na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2268 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Wilczyn w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2019 rok.

 

Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2019 r. do dnia 30.01.2019 r. (włącznie) poprzez umieszczenie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyn, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmiany należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn w godz. 7.30 do 15.30 lub pocztą elektroniczną na adres gmina@wilczyn.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu.

 

Złożone uwagi i propozycji zmian do projektu uchwały rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński

Załączniki

Opublikowano: 08 stycznia 2019 10:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 314

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl