Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru popiołu na terenie Gminy Wilczyn

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający popiół pochodzący z palenisk domowych zobowiązany jest zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyn (załącznik do uchwały nr VI/36/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015r.), między innymi do:

  • zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,

  • wydzielenia popiołu z gospodarstw domowych ze zgromadzonych odpadów i wystawiania go przed posesję w odpowiednich pojemnikach (pojemniki metalowe lub plastikowe o poj. 120 l, 240 l),

  • do pojemników na popiół należny wrzucać tylko i wyłącznie zimny popiół z palenisk domowych,

  • popiół nie może być mokry, odbierany będzie wyłącznie czysty popiół bez domieszki innych odpadów.

Opublikowano: 10 stycznia 2019 13:25

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 395

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl