Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

 (link otworzy duże zdjęcie)

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym,
o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury
w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

Więcej...

Opublikowano: 06 marca 2019 10:57

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

mama_4_plus_informacja1.pdf [605.27 KB]

Wyświetleń: 175

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl