DODATKOWA INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY (III)

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z ukazaniem się VIII raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej w dniu 02.08.2019 r. obejmującym okres od 01.06.2019 r. do 31.07.2019 r. uprzejmie informujemy, że


suszą rolniczą na terenie Gminy Wilczyn zagrożone zostały dodatkowo
uprawy ziemniaka oraz buraka cukrowego.


Właściciele gospodarstw rolnych, którzy złożyli już wniosek o oszacowanie strat w uprawie ziemniaka lub buraka cukrowego, proszeni są o przybycie do tut. Urzędu lub kontakt telefoniczny w celu uzupełnienia informacji na temat stopnia strat w w/w uprawach.


Natomiast rolnicy, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawie ziemniaka lub buraka cukrowego, a nie złożyli jeszcze wniosku, proszeni są o jego złożenie w tut. Urzędzie Gminy w możliwie najszybszym terminie w godzinach pracy Urzędu (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy, u sołtysów lub na stronie internetowej Urzędu).


Uwaga: Minimalna powierzchnia poszczególnych upraw, które mogą podlegać szacowaniu przez Komisję, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.


Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze nr 11 w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod numerem telefonu (63) 268 30 32, wew. 12.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wilczyn
/-/ Grzegorz Skowroński

Opublikowano: 05 sierpnia 2019 08:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 271

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl