INFORMACJA - Komisariatu Policji w Kleczewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Komisariat Policji w Kleczewie informuje, że od dnia 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku na terenie IV rejonu służbowego to są miejscowości: Gogolina, Góry, Biela, Ościsłowo, Głęboczek, Wiśniewa, Wiśniewa Kolonia, Kaliska, Kopydłówek, Kopydłowo, Kopydłowo Parcele, Wtórek, Wtórek Parcele, Maślaki prowadzone będą działania priorytetowe objęte planem, którego celem poprawa bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych, zapobieżenie wystąpieniu wypadkom w trakcie ich wykonywania.

 

Komisariat Policji w Kleczewie przypomina wszystkim rolnikom i ich pracownikom o tym, że organizowanie transportu powinno przebiegać w sposób bezpieczny,tj.:

 Pojazdy muszą być wyposażone w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.

 Przejazdy maszyn przeprowadzane powinny być  w pozycji transportowej.

 W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia, a jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).

 Materiały sypkie należy przewozić w szczelnej skrzyni ładunkowej, dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.

 Nie wolno przewozić ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.

 Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

 

Drogi rolniku zadbaj o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych oraz o prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń.

 

  Zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn, w tym na wały przegubowo-teleskopowe.

 Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.

 Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.

 Nie przewoź osób na pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.

 Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

 

Zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe przy prowadzonych pracach żniwnych.

 Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy. Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.

 Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem.

 W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.

 Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.

 

Drogi Rolniku bezpieczeństwo Twoje i najbliższych to także uzupełnianie płynów zwłaszcza w czasie upałów oraz stosowanie przerw w pracy.

Pamiętaj, aby pracować w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosować wymagane ochrony indywidualne.

Poruszając się maszynami i pojazdami rolniczymi po drogach publicznych pamiętaj o przestrzeganiu przepisów zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.

 

Pamiętaj, że to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci:

 Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.

 Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.

 Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.

 Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.

 Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.

 Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba i studnie.

 Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

 

 

Opublikowano: 06 sierpnia 2019 11:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 4522

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl