Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Wilczyn w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyn stanowiącej działkę nr ew. 415/38, w obrębie Wilczyn, gm. Wilczyn

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wilczyn

ogłasza

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Wilczyn  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyn stanowiącej działkę nr ew. 415/38, w obrębie Wilczyn, gm. Wilczyn .

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     23.08.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji:     30.08.2019 r.

 

Opinie w przedmiocie nadania nazw ulicy w miejscowości Wilczyn, należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony                    w załączniku  nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/92/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Wilczyn w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Wilczyn (treść zarządzenia wraz z projektem uchwały w załączniku).

Ankieta  konsultacyjna dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilczyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilczyn, jak również w Urzędzie Gminy w Wilczynie (pok. nr 1).

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne można  składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30:

  • w Urzędzie Gminy w Wilczyn - pokój nr 17 (Sekretariat), 
  • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@wilczyn.pl


Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilczynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilczyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyn, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński

Załączniki

Opublikowano: 23 sierpnia 2019 09:40

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 324

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl