INFORMACJA - Komisariatu Policji w Kleczewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Komunikat 1

Komisariat Policji w Kleczewie informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku w miejscowości Ościsłowo przy sklepie „Tęcza” i świetlicy wiejskiej będą prowadzone działania priorytetowe objęte planem, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w regionie i zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń tj.: zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jakim jest sklep i teren do niego przyległy oraz zapobieganie łamaniu innych przepisów wyszczególnionych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Komunikat 2

Komisariat Policji w Kleczewie informuje, że na terenie miejscowości Kownaty przy sklepie „Kubuś” prowadzone są działania Planu Priorytetowego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie i zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń tj.: zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jakim jest sklep i teren do niego przyległy.

Opublikowano: 16 stycznia 2020 10:11

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 462

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl