Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

 

Wilczyn, 2020 – 03 - 24

 

 

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

 

Wójt Gminy Wilczyn, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U. z 2020 r, poz. 65 ze zm./, odwołuje drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczynie przy ul. Strzelińskiej 12D, na zbycie działek stanowiących własność Gminy Wilczyn:

nr ew. 255/3 o pow. 0,2920 ha, cena wywoławcza - 52.763,00 zł, wadium5.276,00 zł,

− nr ew. 255/6 o pow. 0,1163 ha, cena wywoławcza - 22.762,00 zł, wadium 2.276,00 zł,

− nr ew. 255/8 o pow. 0,1214 ha, cena wywoławcza - 21.460,00 zł, wadium 2.146,00 zł,

− nr ew. 255/9 o pow. 0,1316 ha, cena wywoławcza - 22.030,00 zł, wadium 2.203,00 zł,

− nr ew. 256/5 o pow. 0,1194 ha, cena wywoławcza - 22.230,00 zł, wadium 2.223,00 zł,

− nr ew. 256/6 o pow. 0,1469 ha, cena wywoławcza - 28.747,00 zł, wadium 2.875,00 zł,

− nr ew. 256/7 o pow. 0,1395 ha, cena wywoławcza - 27.303,00 zł, wadium 2.730,00 zł,

− nr ew. 256/8 o pow. 0,1316 ha, cena wywoławcza - 25.754,00 zł, wadium 2.575,00 zł,

− nr ew. 256/9 o pow. 0,1237 ha, cena wywoławcza - 24.206,00 zł, wadium 2.421,00 zł,

− nr ew. 256/12 o pow. 0,1023 ha, cena wywoławcza - 19.047,00 zł, wadium 1.905,00 zł,

− nr ew. 256/13 o pow. 0,1021 ha, cena wywoławcza - 19.010,00 zł, wadium 1.901,00 zł,

− nr ew. 256/14 o pow. 0,1032 ha, cena wywoławcza - 19.218,00 zł, wadium 1.922,00 zł,

− nr ew. 256/15 o pow. 0,0941 ha, cena wywoławcza - 17.774,00 zł, wadium 1.777,00 zł.

Przetarg zostaje odwołany ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności tj. ogłoszony stan epidemii w Polsce, przeprowadzenie przetargu nie leży w interesie publicznym z uwagi na ewentualne wystąpienie zagrożenia zdrowia i życia uczestników przetargu, członków komisji przetargowej oraz nieokreślonej grupy osób.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej /Przegląd Koniński/ oraz w BIP Urzędu Gminy w Wilczynie pod adresemwww.bip.wilczyn.pl, na Facebook Urzędu Gminy w Wilczynie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wilczyn i przy Urzędzie Gminy w Wilczynie.

 

Wójt Gminy Wilczyn

/-/Grzegorz Skowroński


 

Opublikowano: 24 marca 2020 12:37

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Załączniki:

odwolanie_przetargu.pdf [60.05 KB]

Wyświetleń: 330

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl