Informacja - targowisko w Wilczynie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Wilczyn informuje, że z dniem
7 kwietnia 2020 r. (tj. wtorek)
przywrócona zostaje sprzedaż na targowisku we wtorki i piątki. Wszyscy prowadzący sprzedaż z punktów otwartych muszą stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych ograniczeń w związku ze stanem epidemii.

 

Wymagania i zasady dla sprzedawców prowadzących sprzedaż produktów na targowisku:

  • zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient - sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra), dotyczy to całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób,
  • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia,
  • zapewnić pojemniki z płynem dezynfekcyjnym i rękawiczki jednorazowe dla klientów (dotyczy sprzedaży żywności),
  • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi,
  • nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych,
  • do 11 kwietnia br. Obowiązuje ograniczenie dotyczące ilości klientów w tym samym czasie na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (max. 3 osoby).

Opublikowano: 03 kwietnia 2020 12:42

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 253

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl