XVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wilczyn - 5 czerwca 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA                                                                                    Wilczyn, dn. 29.05.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

AO.0002.17.2020.MN

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/,

z w o ł u j ę

XVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wilczyn w roku 2020. (druk nr 170)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góry. (druk nr 171)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliska. (druk nr 172)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopydłowo. (druk nr 173)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopydłówek. (druk nr 174)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kownaty. (druk nr 175)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ościsłowo. (druk nr 176)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętne. (druk nr 177)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczogóra. (druk nr 178)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczyn. (druk nr 179)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniewa. (druk nr 180)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmuntowo. (druk nr 181)
 14. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy.

 Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Katarzyna Brezyna


SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 02 czerwca 2020 12:06

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 217

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl