Komunikat z dnia 3 czerwca 2020 r. - Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnych Porad Obywatelskich

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z luzowaniem obostrzeń wprowadzonych stanem epidemicznym Powiat Koniński  z dniem 8 czerwca przywraca do pracy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tzn. w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba (poza osobą udzielającą porady) przy zachowaniu odległości min. 1,5 m. Osoba, której udzielana jest porada musi mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. W poczekalni, przed pokojem porad, przebywać może wyłącznie jedna osoba (5-10 min przed poradą), chyba że, jest to osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy i wsparcia opiekuna.

W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą porady  widocznych obawów choroby – kaszel katar,  osoba ta może odmówić udzielenia porady.

Wszystkie porady będą udzielone wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w systemie eletronicznym. Wizytę można umówić pod nr telefonu 63 240 32 24 (Starostwo Powiatowe w Koninie) lub poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl/.

Porada może być udzielona wyłącznie osobie, która złoży osobie udzielającej porady oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). 

Jednocześnie informuję, że z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób
w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady prawnej lub porady obywatelskiej.

                                                                                                                      Starosta Koniński

                                                                                                                                                        /-/ Stanisław Bielik

Opublikowano: 03 czerwca 2020 13:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 151

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl