INFORMACJA w sprawie składania wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA

Dotyczy składania wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych.

W świetle obowiązujących przepisów, od 16 lipca 2019 roku, niemożliwe jest uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, dla terenów znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych, nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Strefa oddziaływania równa jest dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (odległość dla Gminy Wilczyn wynosi od 994,10 m do 1210,50 m, w zależności od wysokości elektrowni wiatrowej).

Wobec powyższego informuję, że można składać wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych.

Informację czy przedmiotowa działka znajduje się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej można uzyskać pod nr tel. 63 268 30 32 wew. 31 oraz w Urzędzie Gminy Wilczyn pokój nr 1.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wilczyn, pokój nr 1 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wilczyn w zakładce: druki do pobrania.

Wnioski składać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 roku.

Opublikowano: 10 września 2020 13:39

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

flaga_wilczyna.jpg [70.66 KB]

Wyświetleń: 357

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl