BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO

 (link otworzy duże zdjęcie)

Trwają pracę nad budową kolektora deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z ulicy Leśnej w miejscowości Wilczyn oraz z drogi położonej na działce nr. ewid. 44, obręb Wilczogóra (droga koło Banku).

Wykonawcą robót jest: Zakład Handlu i Usług „R OLMET” Mieczysław Durkiewicz, 62-574 Grochowy 10, woj. wielkopolskie.

 

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami na działce nr 44 w miejscowości Wilczogóra.

W projektowany zakres opracowania wchodzą n/w elementy składowe:

     a) kanał deszczowy ze studniami rewizyjnymi:

       - fi 400 mm wykonany z rur PP o długości L =  398,0 m,

      b) przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:

       - fi 200 mm wykonany z rur PCV-U o długości L=66,88 m/17 szt.

     c) osadniki piasku  fi 1500mm o poj. 3 m3 – szt.1

     d) wylot betonowy fi 400mm – szt.1

Łączna długość kolektorów kanalizacji deszczowej wynosi  464,88 m.

 

2. Budowa kolektora deszczowego na ul. Leśnej w Wilczynie

W projektowany zakres opracowania wchodzą n/w elementy składowe:

    a) kanał deszczowy ze studniami rewizyjnymi : 

       - fi 400 mm wykonany z rur PP o długości L =  134,0 m,

     b) przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi: 

      - fi 200 mm wykonany z rur PCV-U o długości L=6,0 m/2 szt.

     c) osadniki piasku fi 1500mm o poj. 3 m3 – szt.1

     d) wylot betonowy fi 400mm – szt.1

 Łączna długość kolektorów kanalizacji deszczowej wynosi  140,0 m.

Opublikowano: 16 października 2017 09:28

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1353

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl