„Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Wilczyn przystapiła do realizacji zadania pt.  „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie”

Podstawowy zakres zadań charakteryzujący inwestycję przedstawia się następująco:

1. Poprawa akustyki i remont ścian widowni.
2. Remont i poprawa antresoli.
3. Dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. – wyposażenie w hydranty
4. Poprawa akustyki sufitu nad sceną i widownią.
5. Roboty remontowe sceny.
6. Dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – remont tarasu oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.
7. Termomodernizacja budynku.
8. Poprawienie warunków ewakuacji z Sali widowiskowej.
9. Montaż wraz z zakupem trawersów z akcesoriami oraz wciągarek łańcuchowych do oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej i sceny.

Ponadto w zakresie inwestycji realizowane są roboty w zakresie zagospodarowanie terenu:  - wykonanie terenów zielonych i nawierzchni z kostki brukowej,
- altana ogrodowa 5x5 m, grill betonowy, 12 ławek betonowo drewnianych, kosze na śmieci, 11 lampek solarnych, 4 pergole drewniane,
-projektor multimedialny i ekran projekcyjny.

W związku z wykonywanymi robotami budowlanymi prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu GOK Wilczyn.

Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Opublikowano: 20 grudnia 2019 15:18

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2526

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl