Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

ITR.3
  • wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy.

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. infrastruktury, nadzoru i rozliczania inwestycji

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 11 nr tel. 63/2683032 wew. 30

Kwota 17 zł

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Formularze i załączniki:

wniosek [pdf, 126.89 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Stanowisko d/s infrastruktury technicznej, nadzoru i rozliczania inwestycji

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl