Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

SGK.3
 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zaświadczenie REGON,
 • decyzja NIP,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
 • wykaz środków świadczenia usług,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17, nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub Pocztą Polską

 • Kwota 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Kwota 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
 • Kwota 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
 • Kwota 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

7 dni

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Formularze i załączniki:

[pdf, 163.89 KB]

[doc, 12.5 KB]

Kategorie:

Ochrona Środowiska

Jednostka prowadząca:

Stanowisko d/s ochrony środowiska

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl